Partea introductivă

Prezentul Regulament definește procedura și condițiile de participare la programul de loialitate "Farmacia Familiei" (denumit în continuare "program") care oferă participanților dreptul de a profita de reduceri și alte beneficii suplimentare.

Prevederile Regulamentului se aplică tuturor participanților la Program. Participarea la Program reprezintă o confirmare a familiarizării și a acordului participantului cu toate prevederile Regulamentului.

Datele cu caracter personal ale Participanților la Program sunt stocate, prelucrate și utilizate în scopul funcționării Programului și pot fi utilizate de către Farmacia Familiei SRL în scopuri de comunicare (informare) cu participantul și scopuri de marketing.

Programul este valabil în filialele Framacia Familiei SRL, sub marca "Farmacia Familiei" și "Dita Hyper Farmacie".

Termeni și definiții:

Date personale - informații despre Client care dorește să devină Participant al Programului, comunicate de acesta la înscrierea în Program în conformitate cu procedura prevăzută de prezentul Regulament.

Participant - persoană fizică, care a împlinit vârsta de 16 ani, este înregistrată în Program și este deținătorul cardului de participant (virtual sau fizic).

Beneficii - oportunitate de a achiziționa bunuri de la Farmacia Familiei SRL cu beneficii financiare și/sau nefinanciare.

Punctele bonus reprezintă o unitate virtuală de plată în cadrul Programului - prin metoda reducerii amânate (preschimbarea punctelor bonus pe produse) - acumularea de puncte în contul Participantului pentru achiziționarea de bunuri și utilizarea ulterioară a acestora pentru preschimbare pe produse. Informații privind condițiile de acumulare și utilizare a bonusurilor, promoții, oferte speciale sunt disponibile în cabinetul personal al Participantului. Punctele bonus au termen limitat de valabilitate - cele neutilizate expiră la împlinirea termenului de 365 zile de la data generării.

Punctele bonus se înscriu în contul de puncte al Participantului la achiziții de bunuri în filialele Farmacia Familiei SRL cu utilizarea cardului.

Contul de puncte - un cont deschis de către Farmacia Familiei în sistemul său informațional pe numele Participantului în momentul înregistrării în Program. Contul este menținut în puncte, acestea sunt radiate din cont atunci când Participantul decide să utilizeze punctele disponibile/acumulate pentru preschimbare pe produse.

Cardul Participantului - un cod unic, care servește la identificarea Participantului în cadrul Programului atunci când Participantul achiziționează bunuri. Cardul permite acumularea/utilizarea de puncte bonus, achiziționarea de bunuri cu reduceri precum și alte beneficii prevăzute de Program. În cadrul programului sunt disponibile următoarele tipuri de carduri: fizic (plastic) - Card standart Farmacia Familiei (plastic), Card VIP, Card Maternitate; digital/electronic - Card virtual Farmacia Familiei, Card virtual Maternitate, Card virtual Dita Hyper Farmacie. Puteți primi cardul (fizic) în orice filială Farmacia Familiei sau de sine stătător să generați gratuit cardul virtual prin intermediul canalului de Telegram Farmacia Familiei, aplicației Farmacia Familiei sau pe site-ul www.ff.md.

Centrul de contact al Programului - centrul de asistență care oferă informații și servicii de referință Participanților la telefon: +373 22 780 780, prin intermediul formularului de feedback din aplicația Farmacia Familiei, de pe site-ul www.ff.md sau în chat-botul canalului de Telegram Farmacia Familiei.

Contul personal - pagina personală a Participantului pe site-ul web al Programului, care conține: informații despre Participant, soldul contului de Puncte al Participantului, Tranzacțiile efectuate de către Participant cu ajutorul Cardului, precum și promoțiile și reducerile personale.

Cod de verificare - cod trimis la numărul de telefon mobil al Participantului prin intermediul unui mesaj sms, la înregistrarea în Program, a cărui utilizare este necesară pentru confirmarea acordului Participantului pentru colectarea, înregistrarea, stocarea datelor Participantului (acceptul la utilizarea datelor cu caracter personal în condițiile Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, în scopul participării în cadrul programului) și acordul de a fi informat despre oferte de marketing.

Tranzacții - operațiuni efectuate de către Participant cu utilizarea  Cardului, care, constituie baza pentru alocarea de puncte bonus în contul de puncte sau debitarea/radierea acestora la preschimbarea pe bunuri/produse.

Notificare - informații, inclusiv conținut publicitar, transmise Participantului prin unul sau mai multe mijloace de comunicare: telefon mobil, e-mail.

Înscrierea în program

Orice persoană fizică care are cel puțin 16 (șaisprezece) ani la momentul înscrierii poate deveni Participant. Pentru a participa la program, este necesar să parcurgeți procedura de înregistrare (clenții care deja dețin oricare din cardurile fizice Farmacia Familiei devin Particpanți la program în mod automat):

1. În aplicația Farmacia Familiei, (sau) pe site-ul www.ff.md, (sau) pe canalul Telegram FF prin completarea chestionarului din secțiunea "Înregistrare" și confirmarea acceptării explicite/depline a Regulamentului Programului (acceptarea Regulamentului prin bifarea căsuței de selectare corespunzătoare și prin apăsarea butonului "Înregistrare"). După finalizarea acțiunilor prevăzute în acest paragraf, se consideră că Clientul s-a înregistrat în Program, fapt care constituie confirmarea acordului Participantului pentru colectarea, înregistrarea, stocarea datelor (acceptul la utilizarea datelor cu caracter personal în condițiile Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, în scopul participării în cadrul programului) și acordul de a fi informat despre oferte de marketing.

2. În orice filială Farmacia Familiei sau Dita Hyper Farmacie fiind asistați de către angajatul Farmacia Familiei SRL. La numărul de telefon mobil specificat de Client va fi trimis un mesaj sms cu un cod unic de verificare. Codul de verificare, Clientul trebuie să îl comunice angajatului Farmacia Familiei. După finalizarea acțiunilor prevăzute în acest paragraf, se consideră că Clientul a înregistrat codul de verificare, fapt care constituie confirmarea acordului Participantului pentru colectarea, înregistrarea, stocarea datelor (acceptul la utilizarea datelor cu caracter personal în condițiile Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, în scopul participării în cadrul programului) și acordul de a fi informat despre oferte de marketing. După ce toate acțiunile prevăzute în acest paragraf au fost finalizate, Clientul este considerat Participant înregistrat la program și i se atribuie un cont de puncte.

Acumularea și utilizarea de puncte bonus

Acumularea punctelor se realizează la orice metodă de plată pentru bunuri efectuată de către Participant - numerar sau card bancar. Punctele sunt înregistrate în contul Participantului în termen de 24 ore de la efectuarea cumpărăturii. 

În cadrul promoțiilor desfășurate, Farmacia Familiei SRL poate oferi Participanților puncte bonus suplimentare. Farmacia Familiei stabilește de sine stătător lista produselor și numărul de puncte suplimentare oferite în contul de puncte al Participantului atunci când acesta achiziționează bunuri în cadrul promoțiilor.

Pentru a acumula puncte bonus, Participantul trebuie să prezinte cardul (fizic sau virtual) înainte de a plăti achiziția. În cazul în care Participantul nu prezintă cardul, nu se oferă niciun punct.

Documentul care confirmă obligația Farmaciei Familiei de a înscrie puncte în contul de puncte al Participantului este cecul de casierie care confirmă faptul că a fost efectuată achiziția. Se vor lua în considerare apelurile către Farmacia Familiei cu privire la faptul că punctele nu au fost oferite sau că a fost înscris un număr greșit de puncte doar la prezentarea documentului menționat mai sus.

Participantul decide în mod independent dacă să utilizeze sau nu puncte bonus la achiziția respectivă în farmacie și informează casierul cu privire la decizia sa înainte de emiterea cecului.

Punctele bonus pot fi preschimbate pe o listă predefinită de produse stabilite de Farmacia Familiei și nu pot fi preschimbate pe bani. Lista produselor eligibile pentru preschimbare este afișată în contul personal al Participantului, pe site-ul www.ff.md și în comunicarea de marketing (pe canalele oficiale de comunicare ale Farmaciei Familiei).

Valoarea monetară a unui punct bonus este echivalentă cu 0,1 lei (fiecare punct bonus valoreaza la preschimbare 0,1 lei). La fiecare cumpărătură de minim 50 lei în contul personal al Participantului se înregistrează 1 punct bonus.   

Responsabilități

Participantul este responsabil pentru siguranța cardului, precum și pentru accesul neautorizat al unor terțe părți la card. Farmacia Familiei nu este răspunzătoare pentru utilizarea neautorizată a cardului participantului de către terți.

Farmacia Familiei își rezervă dreptul de a invalida oricare card (participare în Program) dupa o perioada de 12 luni de neutilizare sau orice card de care a fost folosit încalcandu-se oricare dintre prevederile prezentului Regulament. Aceste carduri, odată invalidate, nu vor mai fi reactivate. În cazul în care a intervenit invalidarea unui card, Farmacia Familiei va șterge/anonimiza din baza sa de date toate datele cu caracter personal ale respectivului deținator de card. Participantul poate înceta participarea la program în orice moment printr-o notificare scrisă adresată Farmaciei Familiei.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Înscrierea în program reprezintă exprimarea în mod expres al consimțământului  Participantului ca angajații S.R.L. „Farmacia Familiei” să efectueze următoarele operațiuni de prelucrare - colectare, înregistrare, stocare, ștergere a datelor cu caracter personal, care sunt oferite în mod voluntar și neechivoc, în legătura cu apariția raporturilor comerciale (achiziție produs, prestare serviciu, înscriere în program de loialitate).

Particpantul este de acord ca S.R.L. „Farmacia Familiei” să utilizeze datele personale, în scopul transmiterii de oferte personalizate cu privire la produse și servicii (informații referitoare la beneficiile care pot fi accesate conform programului de loialitate, newslettere, sms, mesaje Viber sau apel telefonic, informații relevante si comunicări comerciale). Particpantul confirmă că cunoaște drepturile prevăzute în art.12-18 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal (dreptul de a fi informat, dreptul de acces, de intervenție, de opoziție, precum și de adresare în instanța de judecată, în contextul prelucrării efectuate asupra datelor cu caracter personal). Prezentul acord intră în vigoare de la data înregistrării Participantului în Program și este fi valabil pînă la depunerea în scris a unei solicitări de retragere a consimţămîntului pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prevăzut în prezentul acord.

Participantul Programului are dreptul de a refuza primirea anunțurilor publicitare prin unul dintre următoarele moduri: 1. în aplicația Farmacia Familiei, în contul personal al Participantului; 2. prin contactarea centrului de contact.

Componentele Programului de loialitate Farmacia Familiei

Card (fizic sau digital) Farmacia Familiei
Card (fizic sau digital) Maternitate
Card VIP
Card (virtual) Dita Hyper Farmacie