Adresa Telefon Orele de lucru
FF, fil. Anenii Noi, Concilierii Nationale, 1/B 0265 64 062 Luni — Duminica 08:00 - 22:00
FF, fil. Anenii Noi, Concilierii Nationale, 10 0265-23-5-35 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Anenii Noi, Uzinelor, 30 0265-249-49 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Balti, 1 Mai colt Suceava 0231-64-2-88 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Balti, 26 Martie 0231-23-2-81 Luni - Duminica, 00:00 - 23:59
FF, fil. Balti, Bulgara, 120A 0231-65-2-42 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Balti, Calea Iesilor, 112 nr.60 0231-31-2-92 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Balti, Calea Iesilor, 19

Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
 

FF, fil. Balti, Calea Iesilor, 47 0231-5-90-38 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Balti, Decebal, 101/A 0231-5-53-46 Luni - Vineri, 08:00 - 17:00
Adresa Telefon Orele de lucru
FF, fil. Balti, Decebal, 126/1 0231-9-20-94 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Balti, Feroviarilor, 23 0231-44-3-02 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Balti, Independentei, 24 0231-59-1-28 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Balti, Independentei, 94 0231-2-34-37 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Balti, Kiev 6 0231-5-90-80 Luni - Duminica, 08:00 - 21:00
FF, fil. Balti, M.Sadoveanu, 4 0231-61-3-36 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Balti, Mihai Viteazul, 25 0231-6-15-95 Luni - Duminica, 08:00 - 17:00
FF, fil. Balti, Stefan cel Mare, 29 Luni - Vineri, 08:00 - 17:00
FF, fil. Balti, Stefan cel Mare, 57 0231-2-01-40

Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
 

FF, fil. Basarabeasca, Karl Marx, 13 0297-20-2-71 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
Adresa Telefon Orele de lucru
FF, fil. Briceni, Independentei 18/D 024765053 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Bubuieci, Toader Bubuiog, 2a 022-66-73-17

Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
 

FF, fil. Budesti, Chisinau,1/ J nr.2 022-78-28-28

Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
 

FF, fil. Cahul, Mateevici, 27A 0299-93-8-77 Luni - Duminica, 00:00 - 23:59
FF, fil. Cahul, Prospectul Republicii 46 0299-92-5-81 Luni - Duminica, 08:00 - 18:00
FF, fil. Cahul, Stefan cel Mare, 120A 0299-34-9-51 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Cahul, Stefan cel Mare, 24D 0299-33-0-29 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Cahul, Stefan cel Mare, 26/34 0299-32-3-81 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Cahul, Stefan cel Mare, 27 Luni - Duminica, 08:00 - 18:00
FF, fil. Calarasi, Eminescu, 22 0244-23-1-89 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
Adresa Telefon Orele de lucru
FF, fil. Calarasi, Eminescu, 44 0244-92-0-35 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Causeni, Eminescu, 12, nr.55 0243-68-0-08

Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
 

FF, fil. Causeni, Unirii, 1, nr.128 0243-68-0-07 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Ceadir-Lunga, Gorikogo, 2 N1 0291-27-2-42 Luni - Duminica, 08:00 - 18:00
FF, fil. Ceadir-Lunga, Miciurin, 11/1 0291- 65-0-05

Luni -Duminica, 08:00 - 18:00
 

FF, fil. Ceadir-Lunga, Miciurin, 13/3 0291-65-0-09 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Ceadir-Lunga, s. Baurci, Lenin, 105B 0291-65-01-9 Luni - Duminica, 08:00 - 19:00
FF, fil. Chisinau, 31 August 1989, 79/1 022 66 76 05 Luni — Duminica 08:00 - 20:00
FF, fil. Chisinau, Alba Iulia, 184/3 022-59-23-15 Luni - Duminica, 08:00 - 23:00
FF, fil. Chisinau, Alba Iulia, 91 022-60-13-63 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
Adresa Telefon Orele de lucru
FF, fil. Chisinau, Albisoara, 4 022-88-48-83 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Albisoara, 80/10 022-78-09-98 Luni - Duminica, 08:00 - 23:00
FF, fil. Chisinau, Alecco Russo, 11/1 (policlinica) 022-31-02-37 Luni - Vineri, 08:00 - 19:00
FF, fil. Chisinau, Alecco Russo, 11/1 (spital) 022-49-88-18 Luni - Vineri, 08:00 - 20:00
FF, fil. Chisinau, Andrei Doga, 24 022-40-00-47 Luni - Vineri, 08:00 - 20:00
Simbata, 08:00 - 18:00
Duminica, 08:00 - 14:00
FF, fil. Chisinau, Arborilor, 21 022-60-33-29 Luni - Duminica, 10:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Banulescu Bodoni, 57 022-22-17-93 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Bogdan Voievod, 2 022-44-22-30 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Bogdan Voievod,1/ C 022-78-01-85 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Burebista (policlinica), 93 022-66-72-40 Luni - Vineri, 08:00 - 17:00
Adresa Telefon Orele de lucru
FF, fil. Chisinau, Burebista (spital), 93 022-66-73-09 Luni - Duminica, 07:30 - 21:00
FF, fil. Chisinau, Burebista 23 (Moldexpo Pavilion-1)
FF, fil. Chisinau, Calea Iesilor, 16/4 022-66-72-32 Luni - Duminica, 00:00 - 23:59
FF, fil. Chisinau, Calea Iesilor, 2/3 022-78-40-18 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Calea Iesilor, 59/6 022-66-72-64 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Carierei, 5/A nr.4C 022-667-158 Luni — Duminica 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Constantin Virnav, 13 022-66-72-30 Luni - Duminica, 07:30 - 18:00
FF, fil. Chisinau, Cuza Voda, 13/5, of.8 022-782-852

Luni -Duminica, 08:00 - 20:00
 

FF, fil. Chisinau, Cuza Voda, 16 022-66-77-73 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Cuza Voda, 51/1 022-66-72-33 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
Adresa Telefon Orele de lucru
FF, fil. Chisinau, Dacia, 16/1 022-66-44-34

Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
 

FF, fil. Chisinau, Dacia, 23 022-66-72-61 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Dacia, 3/3 022-63-62-03 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Dacia, 32/1 022-77-54-52 Luni - Duminica, 00:00 - 23:59
FF, fil. Chisinau, Dacia, 4/1 022-66-42-00 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Dacia, 47/1 nr.2 022 78-01-63 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Chisinau, Dacia, 49/14 022-60-73-93 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Dacia, 5/2 022-55-04-95 Luni - Vineri, 08:00 - 18:00
Simbata, 08:00 - 14:00
FF, fil. Chisinau, Dacia, 62 022-78-01-22 Luni - Duminica, 08:00 - 23:00
FF, fil. Chisinau, Dacia, 80/3 022-780-120 Luni - Duminica, 00:00 - 23:59
Adresa Telefon Orele de lucru
FF, fil. Chisinau, Dacia, 80/3 022-780-120

Luni - Duminica, 00:00 - 23:59
 

FF, fil. Chisinau, Decebal, 99 022-55-82-92 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Decebal, 99/2 (Kaufland) 022-66-72-14 Luni - Duminica, 08:00 - 23:00
FF, fil. Chisinau, Dumitru Riscanu 29A, nr. 2 022-43-47-79 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Gheorghe Asachi, 48/1 022-28-89-59

Luni-vineri, 08:00-22:00 

Simbata- Duminica, 09:00-21:00

FF, fil. Chisinau, Gheorghe Casu, 30/F 022-66-75-05

Luni - Duminica 08:00 - 22:00
 

FF, fil. Chisinau, Ginta Latina, 10 022-66-71-27 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Grenoble, 128/2 022-60-88-86 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Grenoble, 149 022-28-89-70 Luni - Vineri, 08:00 - 19:00
FF, fil. Chisinau, Grigore Vieru, 21 022-22-08-89 Luni - Simbata, 08:00 - 22:00
Duminica, 08:00 - 20:00
Adresa Telefon Orele de lucru
FF, fil. Chisinau, Hristo Botev, 6 022-66-71-25 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Igor Vieru, 13/1 022-41-14-16 Luni - Duminica, 00:00 - 23:59
FF, fil. Chisinau, Igor Vieru, 6/3 022-66-77-70 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Independentei, 24/4 022-66-72-58 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Independentei, 28A 022-66-50-11 Luni - Vineri, 08:00 - 19:00
Simbata, 08:00 - 14:00
FF, fil. Chisinau, Ion Creanga, 74 022-59-28-07 Luni - Vineri, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Ion Creanga, 78 022-78-00-61 Luni - Duminica, 08:00 - 23:00
FF, fil. Chisinau, Kiev, 6/1 022-44-96-41 Luni - Vineri, 08:00 - 22:00
Simbata - Duminica, 09:00 - 21:00
FF, fil. Chisinau, Miorita, 11 022-28-89-60 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Mircea cel Batrin, 10/3 022-92-98-18 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
Adresa Telefon Orele de lucru
FF, fil. Chisinau, Mircea cel Batrin, 24 022-66-77-74 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Mircea cel Batrin, 3 022-33-72-66 Luni - Duminica, 08:00 - 23:00
FF, fil. Chisinau, Mircea cel Batrin, 39 022-62-23-73 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Mircea cel Batrin, 4/6 022-42-51-65 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Miron Costin, 17/1 022-44-02-60 Luni - Vineri, 08:00 - 18:00
FF, fil. Chisinau, Moscova, 14/1 022-31-11-22 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Moscova, 16 022-32-96-65 Luni - Duminica, 00:00 - 23:59
FF, fil. Chisinau, Moscova, 20 022-32-30-11 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Moscova, 3/6 022-40-38-61 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Moscova, 9/5 022-66-71-10 Luni — Duminica 08-22
Adresa Telefon Orele de lucru
FF, fil. Chisinau, Muncesti, 388 022-24-61-60 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Petru Movila, 6/2A 022-24-14-25 Luni - Vineri, 08:00 - 18:00
FF, fil. Chisinau, Sarmizegetusa, 1 022-55-15-19 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Sarmizegetusa, 35 022-53-67-20 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Socoleni, 12 022-78-28-51 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Socoleni, 7 022-66-75-14 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Soseaua Hincesti, 60/4 022-66-71-63 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Soseaua Hincesti, 60/4(2) 022-66-76-78 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Sprincenoaia, 1/A nr.107

Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
 

FF, fil. Chisinau, Stefan cel Mare, 126 022-66-76-11 Luni - Duminica, 07:00 - 22:00
Adresa Telefon Orele de lucru
FF, fil. Chisinau, Stefan cel Mare, 148 022-22-69-98 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Stefan cel Mare, 6 022-27-17-49 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Stefan cel Mare, 67 022-78-01-83 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Testemitanu, 20 022-78-40-20 Luni - Vineri, 08:00 - 18:00
FF, fil. Chisinau, Testemitanu, 21 022-78-40-21 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Testemitanu, 29 022-66-71-37 Luni - Simbata, 07:00 - 20:30
Duminica, 08:00 - 20:30
FF, fil. Chisinau, Testemitanu, 3 (Kaufland) 022-78-04-52 Luni - Duminica, 08:00 - 23:00
FF, fil. Chisinau, Testemitanu, 3/19 022-78-00-75

Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
 

FF, fil. Chisinau, Testemitanu, 30 022-66-75-22 Luni - Duminica, 07:30 - 21:00
FF, fil. Chisinau, Testemitanu, 37 022-83-08-45 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
Adresa Telefon Orele de lucru
FF, fil. Chisinau, Traian, 23/1 022-78-38-39

Luni — Duminica 08:00 - 23:00

FF, fil. Chisinau, Trandafirilor, 15/2 022-66-77-75 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Chisinau, Trandafirilor, 15/4 022-81-50-85 Luni - Vineri, 08:00 - 20:00
Simbata, 08:00 - 14:00
FF, fil. Chisinau, Tudor Vladimirescu, 10/1 022-44-43-63 Luni - Duminica, 00:00 - 23:59
FF, fil. Chisinau, Valea Trandafirilor, 16 nr 154 022-66-72-16 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Cimislia, Barbu Lautaru 1/1 0241-68-004 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Cimislia, Barbu Lautaru, 5/6 0241-26-8-50 Luni - Duminica, 07:30 - 20:00
FF, fil. Codru, Valea Apelor, 25 022-66-72-15

Luni - Duminica, 08:00 - 21:00
 

FF, fil. Comrat, Lenin, 178 0298-61-008

Luni - Duminica, 08:00 - 23:00
 

FF, fil. Comrat, Lenina, 146A 0298-25-4-10 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
Adresa Telefon Orele de lucru
FF, fil. Comrat, Pobedi, 46 0298-61-108 Luni - Vineri, 20:00 - 18:00
Simbata - Duminica, 08:00 - 14:00
FF, fil. Comrat, Pobedi, 48 0298-26-1-20 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Comrat, s.Congaz, Lenin 51/3 0298-677-25 Luni - Duminica, 08:00 - 19:00
FF, fil. Cricova, 60 Ani ai Biruintei, 11 022-78-05-76 Luni - Duminica, 08:00 - 18:00
FF, fil. Criuleni, 31 August 1989, 68 0248-92-241 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Criuleni, Stefan cel Mare si Sfint 23 0248-58-023 Luni - Duminica, 08:00 - 21:00
FF, fil. Cupcini, Pacii, 1A (Edinet) 0246-71-4-13 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Dobrogea, Ion Creanga, 3 022-25-80-99 Luni - Vineri, 08:00 - 18:00
FF, fil. Donduseni, Eminescu, 6A 0251-21-3-36 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Donduseni, Independentei, 15 0251-68-0-01 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
Adresa Telefon Orele de lucru
FF, fil. Drochia, Independentei, 14 0252-23-1-57 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Drochia, Independentei, 17 0252-20-0-09 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Drochia, Nicolae Grigorescu,21 0252-68-0-10 Luni — Duminica 08:00 - 20:00
FF, fil. Durlesti, str. Durlesti, 2 (Dumbrava) Luni — Duminica 08:00 - 20:00
FF, fil. Durlesti, Tudor Vladimirescu, 62 022-78-00-60 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Edinet, 31 August, 2A 0246-25-5-81 Luni - Duminica, 07:30 - 21:30
FF, fil. Edinet, Bucovinei, 1A 0246-23-8-66 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Edinet, Independentei, 77A 0246-300-21 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Edinet, Independentei, 81 0246-25-5-46 Luni-Vineri 08:00 - 17:00 Simbata 08:00 - 14:00
FF, fil. Edinet, Independentei, 81/1 0246-25-7-20 Luni - Vineri, 08:00 - 17:00
Simbata, 08:00 - 14:00
Adresa Telefon Orele de lucru
FF, fil. Edinet, Iuri Gagarin,39
FF, fil. Falesti, Chisinau, 48 Luni - Duminica, 08:00 - 18:00
FF, fil. Falesti, Eminescu, 16A 0259-24-4-36 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Falesti, Stefan cel Mare, 61 0259-84-8-83 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Floresti, 31 August, 46 0250-84-7-69 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Floresti, Stefan cel Mare, 30 0250-73-0-10 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Glodeni, Zgircea, 1A 0249-21-0-20 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Hincesti, Chisinaului, 2A 0269-20-2-47 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Hincesti, Chisinaului, 6/B 0269-20-4-69 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Hincesti, Mihalcea Hincu, 149 0269-6-80-80 Luni - Vineri, 08:00 - 18:00
Simbata - Duminica, 08:00 - 14:00
Adresa Telefon Orele de lucru
FF, fil. Ialoveni, Alexandru cel Bun f/n 0268-22-8-37 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Ialoveni, Alexandru cel Bun, 31 0268-27-3-82 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Ialoveni, s. Costesti, Stefan cel Mare, 127 0268-760-12 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Ialoveni, s. Costesti, Stefan cel Mare,110 0268-92-0-27 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Leova, Maxim Gorki, 10 0263-92-1-42 Luni — Duminica 08:00 - 20:00
FF, fil. Lipcani, Independentei, 3 0247-61-1-65 Luni - Vineri, 08:00 - 18:00
Simbata - Duminica, 08:00 - 14:00
FF, fil. Lipcani, Mihail Frunze, 3 024-765-001

Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
 

FF, fil. Molovata, Stefan cel Mare, 14 0248-92-3-23 Luni - Simbata, 08:00 - 18:00
FF, fil. Nisporeni, Suveranitatii, 10 0264-68-0-06 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Ocnita, 50ani ai Biruintei , 34A 0271-21-0-32 Luni - Duminica, 07:30 - 19:30
Adresa Telefon Orele de lucru
FF, fil. Orhei, Boris Glavan, 7 0235-29-7-65 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Orhei, Constantin Negruzzi, 60 0235-78-008 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Orhei, Constantin Negruzzi, 82/A 0235-92-4-51 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Orhei, Piatra Neamt, 1/2 0235-24-5-72 Marti - Duminica, 08:00 - 17:00
FF, fil. Orhei, Susleni

Luni - Vineri, 08:00 - 15:00
Sambata - Duminica, 08:00 - 12:00
 

FF, fil. Orhei, V.Lupu, 8 0235-23-9-29 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Orhei, Vasile Lupu, 128 0235-32-7-05 Luni - Duminica, 00:00 - 23:59
FF, fil. Orhei, Vasile Lupu, 15A 0235-27-3-35 Luni - Duminica, 07:00 - 21:00
FF, fil. Otaci, Prieteniei 26C 0271-79-0-10 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Otaci, Prieteniei, 66 0271-78-7-08 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
Adresa Telefon Orele de lucru
FF, fil. Oxentea 0248 -92-0-99 Luni - Vineri, 09:00 - 16:00 Simbata, 08:00 - 12:00
FF, fil. Rezina, 27 August 1989, 15/a Luni - Duminica, 08:00 - 21:00
FF, fil. Rezina, 27 August 1989, 44 0254-25-6-13 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FF, fil. Riscani, Independentei, 14/2 0256-92-1-61 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Riscani, Independentei, 46 0256-68-0-18 Luni - Duminica, 08:00 - 21:00
FF, fil. Singera, Chisinaului 12A 022-66-72-44 Luni - Duminica, 08:00 - 21:30
FF, fil. Singerei, Independentei, 117/4 0262-26-3-95 Luni - Duminica, 07:30 - 20:30
FF, fil. Singerei, Independentei, 132 Luni - Duminica, 08:00 - 21:00
FF, fil. Soldanesti, Pacii, 10 0272-22-1-03 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Soroca, Dumitru Cantemir, 24A 0230-2-24-52 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
Adresa Telefon Orele de lucru
FF, fil. Soroca, Negruzzi, 4/106 0230-68-0-06 Luni - Duminica, 08:00 - 18:00
FF, fil. Stauceni, Alexei Mateevici 91/A 022-78-05-43 Luni - Duminica, 08:00 - 21:00
FF, fil. Stauceni, Constantin Stamati, 1 022-66-71-23

Luni -Duminica, 08:00 - 20:00
 

FF, fil. Stauceni, Pacii 19 022-32-74-66 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Straseni, Chisinau, 32 0237-93-407

Luni -Duminica, 08:00 - 20:00
 

FF, fil. Straseni, s.Lozova Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Straseni, Stefan cel Mare, 125 0237-20-0-08 Luni - Duminica, 08:00 - 20:30
FF, fil. Telenesti, Dacia, 15 0258-22-2-49 Luni - Duminica, 07:30 - 19:30
FF, fil. Truseni, s.Truseni, str.27 august 1989,2/2 022-66-71-22 Luni - Vineri, 08:00 - 20:00
Simbata - Duminica, 08:00 - 18:00
FF, fil. Ungheni, Bernardazzi 0236-36-002 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
Adresa Telefon Orele de lucru
FF, fil. Ungheni, Nationala, 17 0236-28-9-72 Luni - Duminica, 00:00 - 23:59
FF, fil. Ungheni, Romana, 35/E 0236-36-0-86 Luni - Vineri, 08:00 - 18:00 Simbata, 08:00 - 14:00
FF, fil. Ungheni, Romana, 44 0236-36-005 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Ungheni, Romana,66/B Kaufland 0236-92-4-01 Luni — Duminica 08:00 - 22:00
FF, fil. Varnita, 27 Aprilie, 88 0265-64-1-08 Luni - Duminica, 08:00 - 20:00
FF, fil. Varnita, Tighina, 46

Luni -  Vineri, 08:00 - 20:00
Sambata - Duminica, 08:00 - 18:00
 

FF, fil. Varnita, Tighina, 56 0265-46-2-87 Luni - Duminica, 08:00 - 22:00
FS, fil. Leova, Stefan cel Mare, 60 0263-22-9-43

Luni - Vineri, 08:00 - 20:00
Simbata - Duminica, 08:00 - 16:00
 

FS, fil. Leova, Varlaam, 15 0263-23-7-30 Luni-Simbata 08:00-17:00 Duminica 09:00-14:00