CONTRACT DE MANDAT


1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Farmacia Familiei SRL, reprezentată de Administrator, cu sediul în Chisinau, în calitate de MANDATAR și Clientul (persoana fizică ce efectuează o Comandă) în calitate de MANDANT.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului Contract constă în împuternicirea MANDATARULUI să îndeplinească livrarea în baza comenzii online a Mandantului, a produselor farmaceutice la adresa indicată de către Mandant.

3. DURATA CONTRACTULUI
Durata prezentului contract este de la data completării comenzii (formularului electronic) și confirmării acesteia (bifarea căsuței “” și “Trimite Comanda”) până la momentul achitării depline de către Mandant a sumelor prevăzute în p. 4 al prezentului Contract.

4. REMUNERARE
(1) MANDANTUL va achita MANDATARULUI prețul produselor comandate în baza bonurilor de plată.
(2) Pentru serviciul de livrare pe care MANDATARUL îl efectuează în baza prezentului contract, MANDANTUL va achita o remunerație după cum urmează:

(2.1)    Pentru comenzi de livrare în raza or. Chișinău sau or. Bălți și suma comenzii mai mică de 350 lei – 45 lei
(2.2)    Pentru comenzi de livrare în raza or. Chișinău sau or. Bălți și suma comenzii mai mare de 350 lei – 0 lei (livrare cu titlu gratuit)
(2.3)    Pentru comenzi de livrare în afara razei or. Chișinău și suma comenzii mai mică de 650 lei – 100 lei
(2.4)    Pentru comenzi de livrare în afara razei or. Chișinău și suma comenzii mai mare de 650 lei – 0 lei (livrare cu titlu gratuit)

5. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI
Mandantul este obligat să achite mandatarului remunerația prevăzută în prezentul contract la art. 4 alin. (1 și 2).

6. OBLIGAŢIILE MANDATARULUI
Mandatarul este obligat:
Să livreze în termenii prevăzuți în Politica de expediere.
Să respecte Politica de confidențialitate (prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal) care devin cunoscute pe parcursul executării prezentului Contract.
Să asigure livrarea comenzii Mandantului cu transportul propriu.

7. LITIGII
Orice litigiu din derularea sau în legătură cu acest contract se va soluționa pe cale amiabilă între părți.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi în 2 (două) exemplare originale cu aceeași forță juridică fiecare, un exemplar pentru MANDANT și un exemplar pentru MANDATAR.